20100309

SISTER LAM YONG TAO FOO 沙登姐妹脆口开花豆腐卜

沙登最著名的美食係酿豆腐就人人都知,但系如果我问你沙登最出名嘅姐妹系邊個你又知唔知?答案係林姐妹,因为佢地卖酿豆腐卖到街知巷闻,可以话几乎每个沙登人都有食过佢地嘅酿豆腐。到底沙登姐妹酿豆腐有乜咁犀利?同其他酿豆腐又有乜过人之处咧?有,就係嗰個炸到开晒花嘅豆腐卜!真係同其他包到密密实实的豆腐卜有好大嘅分别,而我所谓嘅分别就係口感上的满足程度... 原来, 豆腐卜係可以脆口成咁咖!!!!!
卖相好吸引的炸酿料- 腐竹、茄子及豆腐卜。
最令人食过返寻味的开花豆腐卜,“卜卜脆”指数爆灯!*必食!!
新鲜酿制白豆腐及弹牙猪肉丸,DOINK~~ 小心弹到隔蘺 :D
一到食晏时间都人潮涌涌...
RM1一件。
-

沙登姐妹酿豆腐 SERDANG SISTER LAM YONG TAU FOO RESTAURANT
ADD: NO.65, Jalan PKS2, Pusat Perdagangan Seri Kembangan, 43300 Seri Kembangan, Selangor.
TEL: 03.6948.2878

No comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Estica ALL RIGHTS RESERVED © - Powered by Blogger